شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

ابراهیم بوذری


جنسیت: مرد
نام پدر: علی اصغر طالقانی
تولد و وفات: (۱۲۷۴ -۱۳۶۵) شمسی
محل تولد: اصفهان
شهرت علمی و فرهنگی: موسیقیدان، خواننده، خطاط و ادیب
در روستای کرود از توابع طالقان به‌ …

جنسیت: مرد
نام پدر: علی اصغر طالقانی
تولد و وفات: (۱۲۷۴ -۱۳۶۵) شمسی
محل تولد: اصفهان
شهرت علمی و فرهنگی: موسیقیدان، خواننده، خطاط و ادیب
در روستای کرود از توابع طالقان به‌ دنیا آمد. تحصیل خود را از مکتب‌خانۀ زادگاه خود شروع کرد، در سن پنج‌سالگی به تهران آمد و در مدرسۀ سپهسالار اقامت گزید. ادبیات فارسی، عربی، اصول و فقه را نزد شیخ مسیح ایوانکی، آیت‌آالله کاشانی، حاج‌آمیرزا خلیل کمره‌یی و علی شوشتری فراگرفت. در هنر خطاطی از محضر حاج‌زین‌العابدین، عماد طاهری، عمادالکتاب و امیرالکتاب بهره برد. وی از بنیانگذاران انجمن خوشنویسان بود. بوذری سال‌ها در دبیرستان‌‌‌‌های مختلف به‌تعلیم خط پرداخت و بیش از سی‌سال کارشناس خط در وزارت دادگستری بود؛ همچنین خطاط رسمی کتابخانۀ مجلس شوراء ملی سابق و ادارۀ مباشرت و دارالانشاء نیز بود. ابراهیم صدائی رسا و خوش داشت و دستگاه‌ها و گوشه‌های آوازهای ایرانی را نزد اقبال‌السلطان، سید حسین طاهرزاده و ابوالحسن صبا آموخت، مدتی نیز از حبیب‌الله کاشانی تعلیم گرفت و سرانجام اقبال آذر را به استادی انتخاب کرد. در عرفان هم صاحب مکتب و نظر بود، اشعار زیبایی هم سروده است. از آثار وی: "دیوان" خواجه شیراز؛ "منتخبات دیوان" مسعود سعد؛ کتاب "تاریخ" دبیرستان‌ها؛ "صرف و نحو" برای دبیرستان‌ها؛ "جوامع‌الحکایات" عوفی کتیبه‌های آرامگاه شیخ شیراز و کتیبۀ دروازه‌قرآن شیراز.