پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

۲۱ آوریل ۱۹۴۶ ـ درگذشت «کینز» پدر Macroeconomics و نگاهی به نظریه های اقتصادی او و کتابهایش


۲۱ آوریل ۱۹۴۶ ـ درگذشت «کینز» پدر Macroeconomics و نگاهی به نظریه های اقتصادی او و کتابهایش

جان ام. کینز John Maynard Keynes اقتصاد دان بزرگ و پدر مکرواکونومیکسMacroeconomics (ماکرو) ۲۱ آوریل ۱۹۴۶ پس از ۶۳ سال زندگی کردن درگذشت. طراح «کنزیان اکونومیکس» پنجم ژوئن ۱۸۸۳ در انگلستان به دنیا آمده بود.

جان ام. کینز John Maynard Keynes اقتصاد دان بزرگ و پدر مکرواکونومیکسMacroeconomics (ماکرو) ۲۱ آوریل ۱۹۴۶ پس از ۶۳ سال زندگی کردن درگذشت. طراح «کنزیان اکونومیکس» پنجم ژوئن ۱۸۸۳ در انگلستان به دنیا آمده بود.

جان ام. کینز اقتصاد دان بزرگ و پدر مکرواکونومیکس (ماکرو) ۲۱ آوریل ۱۹۴۶ پس از ۶۳ سال زندگی کردن درگذشت. طراح «کنزیان اکونومیکس» پنجم ژوئن ۱۸۸۳ در انگلستان به دنیا آمده بود، پدرش استاد دانشگاه بود و در دانشگاه کمبریج «منطق» تدریس می کرد و مادرش که نویسنده و مولف بود بعدا شهردار کمبریج شد.

دکتر کینز در سال ۱۹۲۶ با بالرین معروف روس، بانو لیدیا توپوکووا Lydia Lopokova ازدواج کرد ولی این زوج دارای فرزند نشدند.

این اقتصاددان بنام، مخالف تحمیلات اقتصادی فاتحان جنگ جهانی اول به ملت آلمان بود و مخالفت خود را در کتابی تحت عنوان « پی آمدهای اقتصادی صلح The economics Consequences of The Pease» برشمرد. وی در این کتاب اصول اقتصادی متعدد به دست داده است.

دکتر کینز در سال ۱۹۳۶ فرضیه عمومی اشتغال، بهره و پول را نوشت و آن را در کتابی تحت همین عنوان منتشر ساخت و اصل «بیزنس سایکل» را به دست داد. وی بود که مداخله دولت برای رساندن کشور به مرحله اشتغال کامل (به هر بها) و جلوگیری از رکود را امری لازم و ضروری اعلام کرد. دکتر کینز قواعد متعدد برای اصلاح ساختار اقتصاد به دست داده است. این فرضیه پرداز اقتصادی ایجاد نظام بین المللی پول را مورد تاکید قرارداد و به همین دلیل، بسیاری از اصحاب نظر، او را پدر صندوق بین المللی پول می خوانند. کینز علاوه بر تدریس اقتصاد، سردبیری یک نشریه تخصصی را هم برعهده داشت.

از دکتر کینز در زمینه های اجتماعی ـ اقتصادی ضرب المثلهای متعدد و جالب باقی مانده است. وی عقیده دارد که اگر یک مرد، با محاسبات تمام و دقت فراوان و با توجه به برنامه های آینده خود و متناسب با این برنامه ها همسرگزینی نکند؛ در زندگانی اقتصادی موفق نخواهد بود. به عبارت دیگر. ازدواج سرسری و فوری مانع پیشرفت اقتصادی یک مرد خواهد شد.