پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

به یاد دکتر قیصر امین پور


به یاد دکتر قیصر امین پور

دریغا که تو رفتی
و من همچنان دراول پله های انتظار
ایستاده ام
و به آخر راه می اندیشم...

پیام احمدی کاشانی

قطار
قطار می رود
تو می روی
تمام ایستگاه می رود
و من چقدر ساده ام
که سال های …

دریغا که تو رفتی

و من همچنان دراول پله های انتظار

ایستاده ام

و به آخر راه می اندیشم...

پیام احمدی کاشانی

قطار

قطار می رود

تو می روی

تمام ایستگاه می رود

و من چقدر ساده ام

که سال های سال

در انتظار تو

کنار این قطار رفته

ایستاده ام

و همچنان به نرده های ایستگاه رفته

تکیه داده ام . . .

پیام احمدی کاشانی