شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

باز گرداندن ویندوز XP System Restore


باز گرداندن ویندوز XP System Restore

معمولا ویندوز در حالتی که چیزی روی آن نصب میکنید مانند یک کارت گرافیکی یا برنامه ای را نصب میکنید, اقدام به ثبت حالت قبلی روی هارد دیسک مینماید و زمان این ثبت را نیز در جدولی نگه میدارد

ویندوز XP یک قابلیت جالب دارد که به نظر من ارزش والایی دارد. این قابلیت به نام بازگرداندن سیستم عامل یا Restore OS به شما امکان میدهد تا در صورت برخورد با مشکل در عملکرد ویندوز XP بتوانید به زمانی برگردید که ویندوز مشکل نداشت. همانطور که گذر پوست روزی به دباغ خانه میافتد، با عرض معذرت گذر همه ما هم به این قابلیت خواهد افتاد.

معمولا ویندوز در حالتی که چیزی روی آن نصب میکنید مانند یک کارت گرافیکی یا برنامه ای را نصب میکنید، اقدام به ثبت حالت قبلی روی هارد دیسک مینماید و زمان این ثبت را نیز در جدولی نگه میدارد. پس یکی از فواید داشتن هارددیسک بزرگ این است که به وقت بروز مشکل میتوانید مانند کشتی نوح از آن استفاده کرده و باعث نجات برنامه هایتان شوید.

وقتی ویندوزتان به هم ریخت برای بازگرداند آن از System Restore در یکی از دو حالت زیر استفاده کنید.

الف) وقتی ویندوز XP شما نمیتواند شروع شود

اگر ویندوز XP شما شروع نمیشود میتوانید آنرا به روزی برگردانید که میدانید خوب کار میکرد.

۱) کامپیوتر را راه اندازی کنید و کلید F۸ با بزنید تا منوی Windows Advanced Options ظاهر شود.

۲) با کلیدهای پیکان دار کیبورد، انتخاب زیر را انجام دهید و Enter را بزنید.

Last Known Good Configuration (your most recent setting that worked)

۳) اگر یک منوی بوت ظاهر شد، Microsoft Windows XP را انتخاب کنید و سپس کلید Enter را بزنید و ویندوز XP خودش به زمانی که خوب کار میکرد برمیگردد.

ب) وقتی ویندوز Xp شروع میشود

اگر ویندوز XP شما بوت میشود میتوانید آنرا به روزی برگردانید که میدانید خوب کار میکرد.

۱) بعنوان Administrator وارد شوید.

۲) روی Start کلیک کنید و به All Programs اشاره کنید، به Accessories اشاره کنید، به System Tools اشاره کنید، و سپس روی System Restore کلیک کنید. برنامه System Restore شروع میشود.

۳) در صفحه خوش آمد گویی Welcome to System Restore در صورتیکه انتخاب Restore my computer to an earlier time انجام نشده است آنرا انتخاب کرده و روی Next کلیک کنید.

۴) در صفحه Select a Restore Point در لیست on this list,click a restore نسبت به زمانی که مورد نظر دارید تا سیستم به آن روز برگردد، انتخاب انجام دهید و روی Next کلیک کنید. یک پیام ظاهر میشود که بشما میگوید قصد دارد چه چیزهایی را تغییر دهد. روی OK کلیک کنید.

۵) در صفحه Confirm Restore point Selection روی Next کلیک کنید. برنامه System Restore اقدام به برگردان ویندوز XP شما به حالت روزی که انتخاب کردید مینماید و سپس کامپیوتر را ری استارت میکند.

۶) به عنوان Administrator وارد ویندوز شوید. صفحه Restoration Complete ظاهر میشود.

۷) روی OK کلیک کنید.

● رفع اشکال

گاهی پیش می آید که ویندوز XP خود را به زمانی میبرد که تمایل نداشتید و خواهان بازگشت به همین زمان هستید که ویندوز مشکل دارد. برای Undo کردن یا برگشت کاری که انجام داده اید به ترتیب زیر عمل کنید:

۱) بعنوان Administrator وارد شوید.

۲) روی Start کلیک کنید و به All Programs اشاره کنید، به Accessories اشاره کنید، به System Tools اشاره کنید، و سپس روی System Restore کلیک کنید. برنامه System Restore شروع میشود.

۳) در صفحه خوش آمد گویی Welcome to System Restore روی Undo any last restoration کلیک کنید. ممکن است پیامی ظاهر شود که لیست تغییرات را بشما بگوید. روی OK کلیک کنید.

۴) در صفحه Confirm Restoration Undo روی Next کلیک کنید. برنامه اقدام به برگرداندن ویندوز به حالت اولیه کرده و سپس کامپیوتر را ری استارت میکند.

۵) به عنوان Administrator وارد ویندوز شوید. صفحه Undo Complete ظاهر میشود.

۶) روی OK کلیک کنید.

بهمن بهمن دژی