چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

۱۳ ژوئن ـ زادروز دو بانوی انگلیسی داستان نگار


۱۳  ژوئن  ـ زادروز دو بانوی انگلیسی داستان نگار

امروز زادروز دو بانوی داستان نگار است.
- بانو فرانسیس برنی (فانیFanny Burney) داستان نگار انگلیسی در سال ۱۷۵۲ به دنیا آمد و معروفترین داستانهای او «اولیناEvelina»، «سسیلیاCecilia» و «آواره» هستند. او که …

امروز زادروز دو بانوی داستان نگار است.

- بانو فرانسیس برنی (فانیFanny Burney) داستان نگار انگلیسی در سال ۱۷۵۲ به دنیا آمد و معروفترین داستانهای او «اولیناEvelina»، «سسیلیاCecilia» و «آواره» هستند. او که ۸۸ سال عمر کرد، داستانهایش را به صورت خاطرات افراد (خیالی) می نوشت.

- بانو دورتی سایرز داستان نگار دیگر که او هم انگلیسی بود در ۱۸۹۳ به دنیا آمد و ۶۴ سال عمر کرد. وی که روزنامه نگاری هم می کرد در کتاب خاطراتش نوشته است: به زبان داستان هرچه آن چه را که نمی شود به زبان خبر نوشت می توان بیان کرد. هدف یکی است؛ آگاهی دادن و تاثیر مثبت گذاشتن.