دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

اسلام در دانشگاههای بریتانیا


اسلام در دانشگاههای بریتانیا

تدریس اسلام در مقطع آموزش عالی بدون درنظرگیری الگوهای اعتقادی و عملی جامعه مسلمان بریتانیا انجام می شود

کمیسیون دولتی بریتانیا که با هدف بررسی مطالب مورد تدریس درباره اسلام در دانشگاههای سراسر بریتانیا تشکیل شده، گزارشی را منتشر کرده تا علت ناکامی مسلمانان در فعالیت‌های اجتماعی و حمایت اندک از دانشجویان مسلمان در دانشگاهها را مورد توجه قرار دهد.

عطاءالله صدیقی مشاور ارشد دولت ومدیر موسسه آموزش عالی مارکفیلد گفت:‌ تدریس اسلام در مقطع آموزش عالی بدون درنظرگیری الگوهای اعتقادی و عملی جامعه مسلمان بریتانیا انجام می‌شود. این تحقیق و بررسی با عنوان “اسلام در دانشگاههای بریتانیا” اظهارمی‌دارد که مطالعات و تحقیقات آکادمیک اسلامی در بریتانیا حقایق زندگی مسلمانان را در جامعه چندفرهنگی بریتانیا نادیده گرفته‌اند.

صدیقی در این تحقیق دریافته است که مطالعات قدیمی به جامعه مدرن ارتباطی نداشته و نمی‌تواند اسلام را به عنوان دینی ارائه کند که توانایی همزیستی با سایر ادیان را دارد. وی افزود: واحدهای تدریس اسلام در دانشگاههای بریتانیا به طور ناقصی برچشم‌اندازهای عربی- خاورمیانه‌ای تمرکز کرده و اغلب به دانشجویان بریتانیایی که خواستار فعالیت در وزارت امور خارجه هستند، ارائه می‌شوند. این کارشناس آموزش عالی در بریتانیا توصیه کرد که واحدهای تدریس اسلام در دانشگاهها باید بیشتر به انتخاب شغل در آینده توجه کرده، دپارتمان‌های آموزش با سایر دانشکده‌های دینی و کارکنان شایسته همکاری کنند و دانشجویان مسلمان باید بخشهایی از آموزش خود را زیر نظر علمای مسلمان بگذرانند.

این تحقیق همچنین فقدان حمایت از دانشجویان مسلمان در دانشگاههای این کشور را مورد انتقاد قرار داده است. لازم به ذکر است در حال حاضر ۹۰ هزار دانشجوی مسلمان در نهادها و دانشگاههای آموزش عالی سراسر بریتانیا تحصیل می‌کنند. این در حالی است که جمعیت مسلمانان این کشور را می‌توان ۲ میلیون نفر برآورد کرد. از هر ۱۰۰ دانشگاه در انگلستان تنها ۳۰ دانشگاه دارای یک مشاور مسلمان هستند و تنها یک نفر از بین این ۳۰ نفر برای خدمات خود حقوق دریافت می‌کنند که چهار نفر آنها نیمه وقت و بقیه داوطلبانه فعالیت می‌کنند. تحقیقات این کمیسیون دولت نشان می‌دهد که همه دانشگاههای بریتانیا از راهبردهایی که بتوانند با موضوعات روزانه مسلمانان بریتانیا چون نماز، ماه رمضان و غذای حلال روبرو شوند، بی‌بهره‌اند.

این تحقیق پیشنهاد کرده است که دانشگاهها روحانیون و مشاوران مسلمان بیشتری را به خدمت گرفته تا میان جامعه بریتانیا و جامعه مسلمانان بریتانیا پل ارتباطی مستحکم‌تری برقرار شود. بیل رامل وزیر آموزش عالی بریتانیا در واکنش به این گزارش اظهار داشت که این تحقیق سهم موثری در بهبود وضعیت این موضوع پیچیده و حساس دارد. این گزارش یک هفته پس از امتناع اتحادیه کالج و دانشگاه بریتانیا برای جاسوس نامیدن دانشجویان مسلمان منتشر شده است.