شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

سوزن دوزی و پلاس بافی هنر سنتی نهبندان


سوزن دوزی و پلاس بافی هنر سنتی نهبندان

هنرهای سنتی نهبندان جاجیم، گلیم و قالی بافی، نمدمالی، حصیر، سبد و پارچه بافی و سوزن دوزی است.
سوزن دوزی از هنرهای سنتی است که از دیرباز بین زنان منطقه رواج دارد و این هنر دستی …

هنرهای سنتی نهبندان جاجیم، گلیم و قالی بافی، نمدمالی، حصیر، سبد و پارچه بافی و سوزن دوزی است.

سوزن دوزی از هنرهای سنتی است که از دیرباز بین زنان منطقه رواج دارد و این هنر دستی در نهبندان همانند سوزن دوزی بلوچی است که با نخ های مختلف از جنس پشم و روی پارچه ای به نام چیدون انجام می شود.

کاربرد سوزن دوزی های منطقه بیشتر به صورت تزئین لباس، پشتی، جانماز، پرده، حوله، زیر آیینه ای و روبالشی می باشد.

پلاس بافی نیز از هنرهای سنتی است که در منطقه هنوز رایج است و بیشتر با موی بز بافته می شود.

برای بافت پلاس ابتدا دار آن را به وسیله میخ سوراخ می کنند سپس شت ها را از دو سر، جلو و انتهای کار می گذارند و بعد برای این که تارها به هم نخورد روی چوب کار را با گل می پوشانند.