یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

حدیثی از امام حسن عسکری (ع)


حدیثی از امام حسن عسکری (ع)

امام حسن عسکری علیه السلام می فرمایند:
با دوست و دشمن خوش گفتار و خوش برخورد باشید. اما با دوستان مومن به عنوان یک وظیفه که باید همیشه نسبت به یکدیگر با چهره ای شاداب برخورد نمایید. …

امام حسن عسکری علیه السلام می فرمایند:

با دوست و دشمن خوش گفتار و خوش برخورد باشید. اما با دوستان مومن به عنوان یک وظیفه که باید همیشه نسبت به یکدیگر با چهره ای شاداب برخورد نمایید.

اما نسبت به مخالفین به جهت مدارا و جذب به اسلام و احکام آن.

مستدرک الوسائل، ج۱۲