یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

مطمئن باش ، برو


مطمئن باش ، برو
ضربه ات کاری بود
دل من سخت شکست
و چه زشت به من و سادگیم خندیدی !
به من و عشقی پاک که پر از یاد تو بود...
و به یک قلب یتیم که خیالم میگفت :
" تا ابد مال تو بود "
تو برو
برو تا …

مطمئن باش ، برو

ضربه ات کاری بود

دل من سخت شکست

و چه زشت به من و سادگیم خندیدی !

به من و عشقی پاک که پر از یاد تو بود...

و به یک قلب یتیم که خیالم میگفت :

" تا ابد مال تو بود "

تو برو

برو تا راحت تر

تکه های دل خود را سر هم بند زنم ...