سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

سلطان محمد سلطان علی‌شاه گنابادی


جنسیت: مرد
نام پدر: ملاحیدر محمد
تولد و وفات: (۱۲۵۱ -۱۳۲۷) قمری
محل تولد: ایران - خراسان - گناباد
شهرت علمی و فرهنگی: عارف و نویسنده
در نوجوانی به تحصیلات مقدماتی و فراگیری …

جنسیت: مرد
نام پدر: ملاحیدر محمد
تولد و وفات: (۱۲۵۱ -۱۳۲۷) قمری
محل تولد: ایران - خراسان - گناباد
شهرت علمی و فرهنگی: عارف و نویسنده
در نوجوانی به تحصیلات مقدماتی و فراگیری علوم ادبی پرداخت ، در مشهد فقه و تفسیر و حدیث را آموخت و به سبزوار رفت. مدتی در محضر درس حاج ملاهادی سبزواری به کسب حکمت مشغول شد ، سپس به همراه حاج محمد کاظم سعادت علی‌شاه اصفهانی ، قطب سلسلهٔ نعمت‌اللهی ، به مشهد و اصفهان رفت و از او خرقهٔ ارشاد گرفت و به بیدخت بازگشت ، به مکه رفت و به تهران آمد. سرانجام او را در بیدخت کشتند و در تپهٔ مجاور آن بخش به خاک سپردند. از تألیفات او است: "بیان‌السعادهٔ" ، در تفسیر قرآن؛ "مجمع‌السعادات" ، در شرح اصول کافی؛ "ولایت نامه" در سیر و سلوک؛ "سعادت‌نامه"؛ در مراتب سلوک؛ "ایضاح" و "توضیح" ، در شرح کلمات باباطاهر؛ "تنبیه‌النائمین" ، در شرح حقیقت خواب؛ "ذوالفقار" ، در حرمت کشیدن تریاک.