جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

آیا زنبورها چهره حیوانات و انسانها را تشخیص می دهند ؟


آیا زنبورها چهره حیوانات و انسانها را تشخیص می دهند ؟

خیلی از ما فکر می کنیم زنبورها همه شبیه هم هستند. احتمالا ما نمی توانیم تفاوت های آن ها را تشخیص دهیم. اما زنبورها این طور فکر نمی کنند و ما برایشان یک شکل نیستیم. تحقیقات جدید نشان …

خیلی از ما فکر می کنیم زنبورها همه شبیه هم هستند. احتمالا ما نمی توانیم تفاوت های آن ها را تشخیص دهیم. اما زنبورها این طور فکر نمی کنند و ما برایشان یک شکل نیستیم. تحقیقات جدید نشان داده اند زنبورهای عسل که فقط یک صدم درصد انسان سلول عصبی دارند، می توانند چهره آدم ها را بشناسند و به خاطر بیاورند.

تشخیص چهره برای انسان یکی از فعالیت های مهم مغز در زندگی روزمره است. وقتی به صورت اشخاص دیگر نگاه می کنیم، منطقه ای از مغز به نام قشر دوکی شکل فعال می شود. سوال این است که آیا حیوانات هم بدون داشتن چنین قسمتی در مغز یا دستگاه عصبی شان می توانند چهره ها را از هم تشخیص دهند؟ برای مثال در مورد زنبورهای عسل این یک نیاز حیاتی است که تفاوت بین گل های مختلف را تشخیص دهند. برای همین آدرین دایر از دانشگاه کمبریج به دنبال جواب این سوال است که آیا توانایی زنبورها در تشخیص گل ها را می توان به جنبه های دیگر هم تعمیم داد؟ مثلا توانایی در تشخیص چهره انسان ها یا دیگر حیوانات.

آدرین دایر و همکارانش به دنبال جواب این سوال آزمایش هایی برای زنبورهای عسل طراحی کردند. در این آزمایش عکس چهار آدم مختلف را روی دیوار چسباندند و با جایزه دادن محلول ساکاروز آن ها را ترغیب کردند که به چهره موردنظر که هدف آزمایش بود نزدیک شوند. در طول آزمایش مدام جای چهره هدف را عوض می کردند و زنبورها باز هم آن را تشخیص می دادند. حتی با بیرون بردن محلول ساکاروز زنبور ها در ۹۰ درصد موارد به هدف نزدیک می شدند. آزمایش های این گروه نشان می دهد که زنبورها می توانند چهره موردنظر را در حافظه خود ثبت کنند و بعدها آن را به یاد بیاورند. برای مثال دو روز بعد از آزمایش همان زنبورها دوباره همان چهره موردنظر را انتخاب می کردند.

دایر می گوید نتایج آزمایش هایشان این تصور را زیر سوال می برد که برای یادآوری صورت افراد منطقه خاصی از مغز لازم است. ممکن است ویژگی هایی شبیه حافظه در انسان به مغز پیچیده پستانداران نسبت داده شود، اما قبل از این که کسی سراغ دیگر گونه های حیات مثل زنبورعسل نرود، نمی تواند ادعا کند که مغزهای ساده نمی توانند این کارها را انجام دهند.

مایکل تار نوروساینتیست دانشگاه براون می گوید این تحقیق نشان می دهد زنبورها باهوش تر از آن هستند که ما فکر می کنیم. اما هنوز معلوم نیست که سازوکار این عمل زنبورها چگونه است. برای همین مایکل تار ادعا می کند اگر آن ها در آزمایش هایشان به جای چهره انسان از سیب زمینی هم استفاده می کردند همین نتایج را به دست می آوردند. در واقع زنبورها به دنبال پیدا کردن ساکاروز هستند و به نظر می رسد تشخیص چهره ای در کار نیست. اما نظر مایکل تار بیش از حد تردیدآمیز است و تیم دانشگاه کمبریج فکر می کنند آزمایش هایشان یک چیزهایی را در مورد زنبورها ثابت می کند.

کسان دیگری هم هستند که نتیجه آزمایش زنبورها را قبول دارند. برای مثال جیمز گولد رفتارشناس جانوران که تحقیقات زیادی برروی زنبورها و چگونگی تشخیص گل ها انجام داده است به تحقیقات گروه آدرین دایر خوشبین است. او می گوید همان طور که انسان ها به دنبال تغییرات تکاملی توانایی تشخیص صورت افراد را پیدا کرده اند، زنبورها هم همین طور هستند. زنبورها هم می توانند شکل ها و الگوهای متفاوت را از هم تشخیص دهند. تنها فرقش این است که برای زنبورها چهره انسان مثل یک گل بزرگ و عجیب است.

http://oveyssi.blogfa.com/cat-۱.aspx