جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

چند توصیه تربیتی برای كمك به تعادل زندگی


چند توصیه تربیتی برای كمك به تعادل زندگی

چند توصیه تربیتی برای كمك به تعادل زندگی:
۱- فقط به اظهار محبت نسبت به همسرتان اكتفا نكنید، بلكه كردار خود را نیز هماهنگ با گفتار خود كنید به طوری كه نشان دهنده مهر و عاطفه تان …

چند توصیه تربیتی برای كمك به تعادل زندگی:

۱- فقط به اظهار محبت نسبت به همسرتان اكتفا نكنید، بلكه كردار خود را نیز هماهنگ با گفتار خود كنید به طوری كه نشان دهنده مهر و عاطفه تان باشد.

۲- بخشی از اوقات زنده خود را در شبانه روز، خاص همسرتان قرار دهید و این فرصت را صرف پیشرفت او نمایید و از صمیم قلب خود را علاقمند به پیشرفتش نشان دهید.

۳- زن و شوهر شبیه هم نیستند و نباید هم باشند، چون هر یك نقش خاصی را در زندگی به عهده دارند. بلكه وجودشان مكمل و متمم یكدیگر است. تلاش كنید كه واقعاً شخصیت همسر خود را تكمیل كنید، چون بخشی از شخصیت همسرتان مرهون تلاشهای شما خواهد بود.

۴- به جای آن كه در صدد تملك كامل همسرتان باشید و هر یك به دیگری شدیداً وابسته شوید، به محبت سالم و عواطف صحیح اكتفا كنید. زیرا عواطف خیلی شدید سرخوردگی هایی نیز به دنبال دارد.

۵- قبل از اینكه همسرتان را به خود علاقمند سازید، استعداد محبوبیت را در خود افزایش دهید.

۶- همسرانی می توانند برای شریك زندگی خود در حكم بالی برای پرواز باشند كه زیاد به درون خود فرو نروند و به اصطلاح شیفته خود نباشند. بلكه با توجه به جهان خارج از خویشتن، بهتر می توان او را به موفقیت رساند.