جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

عزالدین یوسف بن محمود بن محمد رازی تهرانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۷۷۳ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه حنفی
وی از طبقهٔ فقها بود. از آثارش:‌ کتاب "شرح کنز‌الدقائق فی فروع‌الفقه‌الحنفی" ، که به سال …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۷۷۳ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه حنفی
وی از طبقهٔ فقها بود. از آثارش:‌ کتاب "شرح کنز‌الدقائق فی فروع‌الفقه‌الحنفی" ، که به سال ۷۷۳ در قاهره تألیف آن به پایان رسیده است.