شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

کاردانی در مهارت ها


کاردانی در مهارت ها

کلیه مهارتهای فردی بازیکنان در یک تمرین و یا مسابقه فوتبال که دارای عملکرد دقیق و درست و مرتب با حداکثر سرعت و نیرو باشد اصول اولیه و پایه مکانیک می گویند

در چند سال گذشته واژه های نو و بحث انگیزی در جهان ورزش، بخصوص فوتبال رایج شده است. از جمله «واژه علمی کردن فوتبال» که چند سالیست در جامعه ورزش ما مطرح بوده است. آنچه به عیان ثابت شده است نشان می دهد در تمام سطوح فوتبال ما، بی آنکه به دانش و تجربه واقعی از فوتبال تخصصی اعتنایی داشته باشد، ظواهر را بیشتر در نظر می گیرد. در مورد همین واژه ، گروهی مرتب از حربه «علمی کردن فوتبال» استفاده کرده و با ادای تکبر آمیز و باد به غبغب انداختن گویندگان آن، سبب شده اند تا بسیاری از عاشقان واقعی این ورزش بازیکن ، مربی ، داور و مدیر و تماشاچی ، از اداء عشوه آقایان دلسرد شده و عطای این ورزش را به لقایش ببخشند.

در مورد «علمی کردن فوتبال» و کاربرد واقعی آن باید تعمق بیشتر داشت.

دانشمندان و محققین ثابت نموده اند که عامل موفقیت هر سیستم انسان فیزیکی از مجموعه های کامل سیستم می باشد.استفاده درست از دو فاکتور هوش منطقهی در «IQ» و هوش احساسی و عاطفی «E.Q» می باشد.

● اصول بیو مکانیک در فوتبال

کلیه مهارتهای فردی بازیکنان در یک تمرین و یا مسابقه فوتبال که دارای عملکرد دقیق و درست و مرتب با حداکثر سرعت و نیرو باشد اصول اولیه و پایه مکانیک می گویند.

● اصول بیومکانیکی آنطوریکه در فوتبال به کار گرفته می شوند شامل موارد ذیل می باشد.

۱ – اجرای مهارتهای حرکتی و کاربرد اصول بیومکانیکی در آموزش مربیگری

۲ – اصول مقدماتی بیومکانیکی تمرین مهارتهای فوتبال

۳ – تشخیص اشتباهات در اجراهای حرکتی

۴ – اجرا ی مهارتهای تکنیکی و نشان دادن حرکتهای صحیح

۵ – تجزیه و تحلیل ساده مهارتهای فردی قابل قبول

۶- تصحیح اشتباهات حرکتی در تمرینات

۷ – مطالعات مطلوب برای افزایش کیفیت مهارتها در بازی

۸ – تفسیر نتایج تحقیق مطالعات کاربردی در فوتبال

● نقش تغذیه در انجام ورزشها

هر چقدر سخت تر ورزش کنیم برای تنفس از اکسیژن بیشتر استفاده می نماییم و این امر سبب می شود که انرژی بیشتر و بیشتری به طور هوازی ایجاد شود. اما برای دریافت اکسیژن، محدودیتهایی وجود دارد. هر شخص میزان دریافت اکسیژن حداکثر یا MAX VO۲ خود را دارد. دانشمندان علم ورزش MAX VO۲را بعنوان یک نقسه بسیار مهم می شناسند. دو نفر می توانند با یک سرعت و با استفاده از مقدار یکسان اکسیژن بدوند. اما تجربه متفاوتی از شدت ورزش خواهند داشت. کسیکه درصد MAX VO۲ وی بالا باشد احساس اضطراب بیشتری می نماید.

● کربوهیدراتها:

بدون تأمین این مواد، ورزشکار در اعمال خود شکل خواهد داشت. به علاوه کربوهیدراتها منابع انرژی بسیار ضروری برای بدن هستند. تأمین گلیکوژن عضله برای متابولیسم طولانی هوازی و هم برای سوخت متابولیسم بی هوازی ضروری است.

● چربی ها :

می دانیم که چربی تأمین کننده بسیار مهم انرژی است . اما بخاطر داشته باشیم ، حداکثر ۳۰ تا ۳۵% در دریافت انرژی توصیه شده است.

● افزودنی ها:

بسیاری از ورزشکاران بر این باورند که ویتامین ها و مواد معدنی در نمایش بهتر آنان کمک خواهد نمود. شواهدی در دست نیست که افزایش بیشتر از مقدار مجاز روزانه، توصیه شده باشد. با یک رژیم متنوع غذایی، همراه با مقادیر فراوان میوه و سبزیجات می بایست آنچه را که نیاز دارند تأمین کنند.

● پروتئینها :

بعضی از ورزشکاران اعتقاد دارند برای بازسازی عضلات، بسیار مهم است که از مواد غذایی غنی بخصوص از پروتئین استفاده شود. اگر چه پروتئینها ستونهای اصلی بازسازی بدن انسان هستند اما این بدان معنا نیست که پروتئین بیشتر، به عضلات بیشتر منتهی می شود. عضلات اضافی و قدرت آنها از طریق تمرینات کسب می گردند.

● دریافت مایعات:

▪ آب :

آب برای سلامتی ضروری است. دریافت این ماده از دریافت کربوئیدراتها و دیگر مواد غذایی مهمتر است. تمامی سلولها حاوی آب بوده و حدود ۶۰% وزن بدن را تشکیل می دهد. از دست دادن مقادیر اندک و غیرقابل جایگزین مایعات می تواد در نمایشهای ورزشی اختلال ایجاد نماید و از دست دادن مقادیر زیاد، می تواند به «سنکوپ» ناشی از گرما و مرگ منجر شود. دریافت آب هنگام افزایش مصرف انرژی افزایش می یابد، تا جائیکه ممکن است ورزشکاران باید در جریان ورزش، آب بنوشند.

تمامی ورزشکاران مرد و زن می توانند از تمرینات استقامتی با استفاده از رژیم غذایی که شامل دریافت مقادیر کافی کربوئیدرات و آب می باشد، استفاده نمایند.

● آزاد سازی انرژی و انتقال آن

هنگام ورزش، عضلات انرژی مصرف می کنند. این انرژی از طریق فرآیند های هوازی یا غیرهوازی فراهم شود. انرژی غیرهوازی در اثر شکسته شدن از «آدنوزین تری فسفات» (ATP) حاصل می شود. ترکیب شیمیایی (ATP) یا به صورت ذخیره در عضلات موجود است، یا در اثر تجریه «کراتین فسفات» ایجاد می شود و یا از طریق تغییر شکل کربوئیدراتها به «پیروات» که منجر به تولید «اسید لاکتیک» نیز می شود، بدست می آید.

انرژی هوازی با استفاده از اکسیژنی که از خون گرفته می شود، در بخش ویژه ای در سلول عضلانی به نام «میتوکندری» تولید می شود.

در ورزش فوتبال شکلهای گوناگونی از تمرین و فعالیت توسط بازیکنان به نمایش گذاشته می شود. شدت فعالیت د راندک زمانی تغییر می کند و دامنه فعالیت از حالت ایستاده تا دویدن حداکثر متغیر است. بنابراین بازیکنان فوتبال گذشته از اینکه باید از قابلیت بسیار بالا تمرین، با بازده توانی بیشتر برخوردار باشند. باید بتواند فعالیت را در مدت زمان طولانی( استقامت) نیز انجام دهند.

● تعریف موقعیت و شرایط :

قبل از هر چیز بهتر است بدانیم «تأثیر داشتن» چیست؟ تأثیر داشتن، لفظی است که معنای گوناگونی را شامل می شود. همانگونه که در شکل می بینید، نمایش در بازی فوتبال بدین معناست که آمادگی فیزیکی بازیکن و مهارتهای ورزشی او که در فوتبال مورد نیاز است، بکار برده شود. آمادگی فیزیکی بهتر و مهارتهای ورزشی بالاتر باعث ایجاد نمایش مطلوبتر خواهد شد.

نتیجتاً گسترش دادن و اجرا نمودن توانایی های پتانسیل بازیکنان، هدف و مقصود کسب شرایط مطلوبتر است و عملاٌ نیازمند متدها و روشهای آموزشی، برنامه ریزی و مدیریت است و بدین طریق توانائیهای پتانسیل فردی را گسترش داده و سبب می شود تا هر چه بهتر آن را در بازی فوتبال پیاده نمایند.

وظیفه و مسئولیت در موقعیتها و چگونگی حصول آن را نمایش می دهد. ابتدا شما شرایط دلخواه را با توجه به شرایط فعلی پایه ریزی می نمایید. شرایط دلخواه، موقعیت بازیکن در آینده می باشد که می بایست با توجه به شرایط فعلی وی و یا مراحل آن تا به امروز در نظر گرفته شود. در اینگونه مواقع تفاوتهای بین شرایط فعلی و نوع دلخواه آن وجود دارد. از این تفاوتها تحت عنوان «فاصله» یاد می کنیم. این فاصله می بایست توسط امور دیگری حذف گردد. بنابراین :

۱ – شرایط فعلی

۲ – شرایط دلخواه

۳ – فاصله

۴ – زمان ، چهار فاکتوردر تأثیر گذاری هستند.

در اکثر اوقات فصول تمرین در طول دوره سال خواهد چرخید. مسابقات لیک و تورنمنت ها در طول فصل پایه ریزی می شود. مربیان می بایست بازیکنان خود را در طول دوره پیش از فصل برای رقابتهای دوره آماده نمایند.

● مراحل انجام کار:

۱ – پایه ریزی و تشکیل سازمان و اجزای مربوطه

۲ – آموزش

۳ – برنامه ریزی

۴ – تکمیل کردن و اجرا نمودن

۵ – نگهداری و ثبت

۶ – تفسیر و ارزیابی نتایج

۷ – دستورالعمل

اولین مرحله ای که می بایست صورت پذیرد، پایه ریزی و تشکیل اجزای امور شامل مربی تیم، مربی بدنسازی، تمرین دهنده، فیزیوتراپیست و پزشک و مسئول تدارکات برای نمونه است.

در دومین مرحله شما می بایست درباره معانی و روشهای آموزش موقعیت از جنبه های پزشکی و علمی به بازیکنان توضیح دهید. مرحله سوم برنامه ریزی است، می بایست به طور هفتگیَ، فصلی و سالانه برنامه آموزشی خود را به منظور تشکیل یک آموزش سازمان یافته طرح ریزی نمائید. در مرحله چهارم می توانید آن را اجرا نمائید.

یادداشت وگزارش برای اجرای مدیریت در تمرینات و ثبت تاثیر و کارآیی تمرینات برای یک بازیکن بسیار مهم است. مرحله بعدی ارزیابی نتایج آموزش است. بهبود زمان و کیفیت می بایست در هنگام بیان نتایج در نظر گرفته شود.

مرحله نهایی بسیار مهم است . زیرا تمرینات را بسیار تأثیرگذارتر می نماید. بعد از ارزیابی نتایج، تمرینات می بایست تغییر داده شده یا بر پایه اطلاعات بدست آمده دوباره طرح ریزی گردد.