دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

عید غدیر بر همه مبارک


عید غدیر بر همه مبارک

عید غدیر خم یکی از اعیاد مهم دین اسلام است و برای این به عید غدیر مشهور شده است که پیامبر اسلام(ص) در آخرین حج خود و هنگامی که با کاروانیان به سمت مدینه در حرکت بودند، در محلی به …

عید غدیر خم یکی از اعیاد مهم دین اسلام است و برای این به عید غدیر مشهور شده است که پیامبر اسلام(ص) در آخرین حج خود و هنگامی که با کاروانیان به سمت مدینه در حرکت بودند، در محلی به نام غدیر خم و در کنار چشمه ای به همین نام پیامی را از جانب خدا دریافت کردند.

جبرئیل که حامل وحی الهی بود، بر پیامبر نازل شد و به پیامبر وحی کرد که امروز روزی است که باید حجت خدا را بر مسلمانان تمام و دین آن ها را کامل کنی وعلی(ع) را به عنوان جانشین خود و ولی مسلمانان معرفی کنی.

پیامبر نزدیک غدیر خم به کاروان ها گفت صبر کنند و به اصحابش دستور داد سکویی از بار شتران بسازند. پس از ساختن سکو پیامبر روی منبر رفتند و به مردم گفتند آن ها که رفته اند را بازگردانید تا همه سخنان مرا بشنوند.

پیامبر(ص) در سخنان خود فرمودند امروز روز بزرگی برای اسلام است و خداوند به من وحی کرده است که دین شما را کامل کنم و حجت خدا را بر شما تمام کنم. من امروز جانشین، وکیل و وصی خودم را معرفی می کنم.

او کسی نیست جز حضرت علی(ع) که شایسته ترین فرد در بین مسلمانان و اولین کسی است که به پیامبر شما ایمان آورد و پشت سر من نماز خواند.

پیامبر(ص) دست علی(ع) را بالا بردند و با صدای بلند گفتند: هر که من ولی و وصی اویم، علی(ع) ولی و وصی اوست و اوست که جانشین من بعد از من است. سپس از سکو پایین آمدند و به همه گفتند که باید با علی(ع) بیعت کنند و همه، پیر و جوان، زن و مرد با او بیعت کردند و بعد از آن، پیامبر به همراه کاروانیان به مدینه بازگشتند.

از آن پس مسلمانان روز ولایت حضرت علی(ع) را جشن می گیرند و این روز را »عید غدیر خم« نامیده اند.