شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

راز عقدنامه جعلی


راز عقدنامه جعلی

زن جوان پس از شش سال زندگی مشترک وقتی متوجه شد همسرش با جعل عقدنامه، مهریه ۱۳۶۰ سکه طلا را به ۱۴ سکه تغییر داده تقاضای طلاق داد.
این زن پس از مراجعه به دادسرای ناحیه پنج - صادقیه …

زن جوان پس از شش سال زندگی مشترک وقتی متوجه شد همسرش با جعل عقدنامه، مهریه ۱۳۶۰ سکه طلا را به ۱۴ سکه تغییر داده تقاضای طلاق داد.

این زن پس از مراجعه به دادسرای ناحیه پنج - صادقیه - با تسلیم شکایت از شوهرش به قاضی «مشوق»، بازپرس شعبه هفتم، گفت: حدود پنج سال قبل پسر یکی از همسایه ها به خواستگاری ام آمد. سرانجام پس از چند جلسه رفت و آمد موافقت خود را با ازدواج اعلام کرده و قرار شد با مهریه ۱۳۶۰ سکه طلا سر سفره عقد بنشینم. اما مجید که مدعی بود بشدت به من علاقه پیدا کرده پنهانی، رازی را با من در میان گذاشت و گفت پدرم با مهریه ۱۳۶۰ سکه مخالف است اما ما می توانیم همزمان با برگزاری مراسم عقد ۱۴ سکه طلا را به عنوان مهریه تعیین شده اعلام کنیم تا خانوده ام با ازدواج ما مخالفت نکنند. بعد هم بدون این که آنها در جریان قرار گیرند به دفترخانه می رویم و مهریه ۱۳۶۰ سکه را ثبت می کنیم. من که به همسر آینده ام اعتماد داشتم، پیشنهادش را پذیرفتم.

بنابراین یک روز پس از عقد با هم به دفترخانه رفته و مهریه ۱۳۶۰ سکه طلا را به ثبت رساندیم.

وی در ادامه گفت: شش سال با خوب و بد مجید ساختم. غافل از این که او مرد شیادی است. چرا که یک روز هنگام تمیز کردن کمد همسرم ناگهان سند ازدواج خودمان را دیدم. وقتی از سر کنجکاوی به صفحه ها نگاهی انداختم ناگهان متوجه شدم که مهریه ثبت شده در سند، ۱۴ سکه است. با اطمینان از این موضوع در حالی که شوکه بودم با همسرم تماس گرفتم و از او در این باره پرسیدم. اما مجید با بی تفاوتی در این باره ابراز بی اطلاعی کرد. من که به رفتارهای شوهرم مشکوک شده بودم با مراجعه به دفترخانه در این باره تحقیق کرده و متوجه شدم که عقدنامه جعلی است. در نتیجه تصمیم گرفتم از شوهر فریبکارم به اتهام جعل سند و خیانت شکایت کنم.

بازپرس پرونده پس از شنیدن اظهارات زن جوان ، مجید - شوهر- را برای پاسخگویی درباره شکایت همسرش به دادسرا احضار کرد. مأموران نیز در تلاش هستند پس از تحقیقات لازم، راز عقدنامه جعلی و تکلیف مهریه طلایی زن جوان را فاش کنند.

فاطمه وثوقی