دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

چه وقت تخم مرغ سفت شده است؟


چه وقت تخم مرغ سفت شده است؟

اکثرا معلوم نمی شود که تخم مرغ هایی که برای تهیه مایه سالاد الویه یا تزیین طرفهای مرغ کتلت , آب پز کرده اید و حتما
هم باید سفت باشند چه زمانی کاملا سفت شده و به کار شما می خورد. اگر …

اکثرا معلوم نمی شود که تخم مرغ هایی که برای تهیه مایه سالاد الویه یا تزیین طرفهای مرغ کتلت , آب پز کرده اید و حتما

هم باید سفت باشند چه زمانی کاملا سفت شده و به کار شما می خورد. اگر شما هم این مشکل را دارید برای اطمینان

یافتن از سفت شدن تخم مرغ ها آنها را روی یک سطح صاف بچرخانید. اگر سریع چزخید کاملا سفت شده اند.