دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

اس ام اس های رسیده در هفته دوم خرداد


اس ام اس های رسیده در هفته دوم خرداد

- افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
□□□
- شمع می سوزد و پروانه به دورش هر شب، من که می سوزم و پروانه ندارم چه کنم؟
□□□
- در بن بست …

- افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.

□□□

- شمع می سوزد و پروانه به دورش هر شب، من که می سوزم و پروانه ندارم چه کنم؟

□□□

- در بن بست هم راه آسمان باز است، پرواز را بیاموز.

□□□

- اگه قرار باشه بایستی و به طرف هر سگی که پارس می کنه سنگ پرتاب کنی، هرگز به مقصد نمی رسی.

□□□

- به دوست خود دروغ بگو، اگر آن را افشا نکرد، می توانی حقیقت را به او بگویی.

□□□

- زندگی; جیره مختصری است، مثل یک فنجان چای و کنارش عشق است، مثل یک حبه قند; زندگی را با عشق نوش جان باید کرد.

□□□

- در انتظار کسی باش که مایل باشد حتی در زمانیکه در ساده ترین لباس هستی، تو را به دنیا نشان دهد.

□□□

- شمع سوزان توام، اینگونه خاموشم نکن/ از کنارت می روم، اما فراموشم نکن.