یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

۱۹ ژانویه ۲۰۰۴ ـ راه چین برای مبارزه با فساد برخاسته از سرمایه داری محدود و مجاز در چند منطقه این کشور


۱۹ ژانویه ۲۰۰۴ یک دادگاه خلق در جنوب شرقی چین مدیر ۴۸ ساله یک شرکت به نام « یان کری کوئینگ » متولد هنگ کنگ را که به دو رئیس گمرک محل برای ترخیص چند محموله روغن زیتون و روغن لوبیا رشوه …

۱۹ ژانویه ۲۰۰۴ یک دادگاه خلق در جنوب شرقی چین مدیر ۴۸ ساله یک شرکت به نام « یان کری کوئینگ » متولد هنگ کنگ را که به دو رئیس گمرک محل برای ترخیص چند محموله روغن زیتون و روغن لوبیا رشوه پرداخت کرده بود به اعدام محکوم کرد. سیاست دولت حزب کمونیست چین بر این است که سرمایه داری محدود که در چند منطقه چین مجاز شده است باعث ترویج خصلت های غیر انسانی ناشی از آن از جمله « ارتشاء » نشود و دادگاههای خلق بهترین ابزار برای پیشگیری از بسط هرگونه فساد هستند که انتشار احکام آنها در رسانه ها یک عبرت آموزی موثر شناخته شده است.