شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

نشست " کلان شهر و خاطرات جمعی" در خانه هنرمندان      نشست " کلان شهر و خاطرات جمعی" در خانه هنرمندان
شهر و منظر

به دنبال برگزاری سلسله سمینار ها و کارگاههای تخصصی گروه شهر و منظر پیرامون مسئله خاطرات جمعی در فضاهای شهری ،نشست بین رشته ای با عنوان " کلان شهر و خاطرات جمعی" با جستاری پیرامون قابلیت ها و ظرفیت های فضا در بازآفرینی خاطرات حال و آینده در شهرهای معاصر، در روز دوشنبه 4 آبان ماه 1394 در خانه هنرمندان از ساعت 17 الی 20 با همکاری انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز برگزار می شود.
برای تعریف شهر معاصر و در حرکت به سوی تعاریف جدید تر و قابل تعمیم در شهرهای امروز و آینده، باید ساز و کارهای حیات این شهرها را که جریان زندگی امروز بر پایه ساختارهای تاریخی دیروز را در خود هدایت می کنند با نگاهی دور از ارزش گذاری و قضاوت شناسایی کرد. یا به عبارتی باید ویژگی های تاریخی و بومی شهرهای معاصر که تحت الشعاع جریان ها و رویداد های جهان شمول قرار می گیرند نه آسیب شناسانه بلکه پدیدارشناسانه و ریشه ای مورد بررسی و شناسایی قرار گیرند.از طرفی سیما و منظر شهرهای معاصر پيچيده تر از آنند که به واسطه شيوه هاي مرسوم سنتي و روش های تاریخ مصرف گذشته، قابل درک باشند. به این ترتیب این شهرها به عنوان محصولی از بر هم نهادگی شبکه ها و لايه هاي حاوي اطلاعات متنوعِ تاريخي، فرهنگي، اکولوژيکي، اجتماعي و اقتصادی ، در نهایت در یک ساختار عملکردی واحد، خطوط فضایی و لایه های اجتماعی خود را شکل می دهند. این ساختار عملکردی عبارت است از نظام سرمایه داری و الگوهای تکرار شونده تولید و مصرف .
در این میان، خاطرات جمعی میراثی است مشترک و متعلق به تمامی شهروندان و در بردارنده ارزش های ملموس و ناملموس که حلقه اتصال نسل ها یکی پس از دیگری خواهند بود. با این همه حفظ و احیاء خاطرات جمعی و از همه مهمتر خوانش این خاطرات به مثابه معانی و مضامین شهر در بستر تغییرات سریع و پیچیدگی های یاد شده نیز با تئوری های جا افتاده در تفکر شهرسازی سال های اخیر که بی تاثیر از نگاه مستشرقین نبوده و بیشتر تبدیل به یک نوستالژی کاذب و گذشته گرا شده است به بن بست رسیده و نیازمند نگرش های جدید تر و پدیدار شناسانه به مکان و رویدادها در شهر می باشد.
به این ترتیب، این نشست که همکاری مشترک انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، جامعه مهندسان معمار ایران، مجله تخصصی شهر و منظر و انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران می باشد، با دعوت از اساتیدی در رشته ها و حیطه های تخصصی متفاوت سعی دارد تا از زوایای متعدد و رویکرد های متفاوت به بررسی موضوع یاد شده بپردازد.
اساتید حاضر در پانل عبارتند از : دکتر سید محسن حبیبی، شهر ساز – دکتر ناصر فکوهی ، جامعه شناس و دکتر امیر علی نجومیان، نشانه شناس و صاحبنظر در نمادشناسی شهری
همچنین سخنرانان این نشست جهت طرح موضوع مهندس علی فلاح پسند، طراح و برنامه ریز شهری همچنین مهندس نوا توکلی مهر، طراح منظر و محقق در زمینه مباحث بین رشته ای شهر می باشند.