دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

تأثیر منفی نوشابه گازدار بر متابولیسم بدن


تاثیرات منفی نوشابه روی بدن


تأثیر منفی نوشابه گازدار بر متابولیسم بدن

زیاده روی در مصرف نوشابه های گازدار بر روند متابولیسم و سوخت و ساز بدن تاثیر منفی می گذارد و در نتیجه عضلات برای تأمین انرژی به جای سوختن چربی ها از قند استفاده می کنند و این نوشابه ها سطح قند خون را افزایش می دهند.
مصرف مداوم قند نه تنها باعث غیر موثر شدن روند سوخت و ساز بدن در زمان حاضر بلکه در آینده نیز می شود و این امر به کاهش قدرت سوختن چربی منجر شده و مقابله با موارد افزایش قند خون را دشوار می کند.
خود قند وزن را افزایش نمی دهد بلکه شیوه بدن در قبال آن باعث ذخیره شدن بیشتر می شود.
 

تأثیر منفی نوشابه گازدار بر متابولیسم بدن