جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

غلظت روی در موی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور


غلظت روی در موی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور
تالاسمی یکی از بیماریهای شایع ژنتیکی است. در این بیماری با توجه به دریافت مکرر خون و افزایش بار آهن از داروی دیسفرال استفاده می گردد. از جمله عوارض این دارو، باند شدن با عنصر روی و دفع آن از بدن می باشد. با توجه به اثرات روی در رشد و نمو، در صورتی که روی موجود در موی این بیماران کمتر از افراد سالم باشد می توان با تجویز این عنصر بهبودی قابل توجهی را دراین افراد حاصل نمود.
براساس نتایج بدست آمده در این پژوهش ، میانگین غلظت روی مو در گروه مورد PPM ???.?±??.?? و میانگین غلظت روی مو در گروه کنترل PPM ???.?±??.??می باشد (۰۵/P< ?).
حال با توجه به اینکه مقدار عنصر روی مو در گروه مورد کمتر از شاهد بود و با دوز دسفرال مصرفی نیز ارتباط نداشت به نظر می رسد که عوامل دیگری مثل سوء تغذیه و کاهش دریافت غذای مناسب باعث کاهش روی شده است و باید حتما روی را به صورت دارو و غذا در رژیم غذایی این کودکان وارد کرد.
مهین هاشمی پور
محمدرضا مدرسی
نسرین سپهوند
ایرج شهابی
عظیم احمدی نیار
منبع : پایگاه اطلاعات علمی