دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 May, 2024
مجله ویستا

محمد حسن شیخ کبیر طبرسی


جنسیت: مرد
نام پدر: صفرعلی بارفروشی مازندرانی
تولد و وفات: ( ... - ۱۳۴۵) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم امامی ، فقیه ، اصولی ، متکلم ، رجالی
پدرش از بزرگان و علماء …

جنسیت: مرد
نام پدر: صفرعلی بارفروشی مازندرانی
تولد و وفات: ( ... - ۱۳۴۵) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم امامی ، فقیه ، اصولی ، متکلم ، رجالی
پدرش از بزرگان و علماء قزوین بود. خود صاحب عنوان از شاگردان علامه محمدتقی هروی اصفهانی بود. وی بارفروش مرجع امور شرعی مردم بود و تا لحظهٔ وفات مرجعیت داشت. در مقبرهٔ بارفروش دفن است. او دارای تألیفات و تصنیفات بسیاری است. از جمله آثارش: "نتیجهٔ‌المقال"؛ در علم رجال ، که تخلیص شده کتاب "رجال" استادش محمدتقی هروی است؛ "حدیقهٔ الشیعهٔ" ، در اخلاق و مواعظ؛ "حدیقهٔ‌العارفین"؛ "سراج‌الامهٔ" ، در شرح "شرح‌الالعمهٔ" در چند مجلد؛ شرح "شرح‌التصریف" ملاسعدالدین تفتازانی؛ حاشیه بر "فرائد‌الاصول" شیخ انصاری ، در دو مجلد؛ رساله علمیهٔ "صراط‌النجاهٔ". محدث قمی در فوائد‌الوضیه" اورا به‌عنوان شاگرد صاحب "جواهر" آورده و نظم "تتمیم‌الدرهٔ فی صلاهٔ‌الجمعهٔ" را به وی نسبت داده است.