چهارشنبه, ۶ تیر, ۱۴۰۳ / 26 June, 2024
مجله ویستا

منجی عالم


منجی عالم

خدایا!
کاش می فهمیدم درون قلب دیگران چه می گذرد
کاش می فهمیدم چرا ستارگان می درخشند
عشق و علم، انسان را به آسمان می برد، اما احساس ترحم انسان را به زمین باز می گرداند. بادیدن انسان …

خدایا!

کاش می فهمیدم درون قلب دیگران چه می گذرد

کاش می فهمیدم چرا ستارگان می درخشند

عشق و علم، انسان را به آسمان می برد، اما احساس ترحم انسان را به زمین باز می گرداند. بادیدن انسان های بیگناه تحت ظلم، درد و اندوه در قلب انسان می پیچد، کاش می شد کاری کرد.

معبودا! ظلم و ظالم رانابود کن و منجی عالم را برسان.

عباس هدایتی