سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

۵ دسامبر ۱۹۶۱ ـ هرگونه اصلاحاتی در ایران باید به صورت نوعی انقلاب باشد


دکتر علی امینی نخست وزیر وقت در نطقی که مهم توصیف شده بود در پنجم دسامبر ۱۹۶۱ ( نیمه آذرماه ۱۳۴۰ ) در اجتماع معلمان تهران گفت که برای انجام هرگونه اصلاحات در ایران ، راهی جز نوعی …

دکتر علی امینی نخست وزیر وقت در نطقی که مهم توصیف شده بود در پنجم دسامبر ۱۹۶۱ ( نیمه آذرماه ۱۳۴۰ ) در اجتماع معلمان تهران گفت که برای انجام هرگونه اصلاحات در ایران ، راهی جز نوعی انقلاب نیست و او ناگزیر است که برای اجرای برنامه های اصلاحی خود به نوعی انقلاب متوسل شود. امینی قبلا تحدید مالکیت اراضی مزروعی ( روستاها ) ، تشکیل شوراهای شهر و استان ، اصلاح ضوابط اداری ــ استخدامی و تجدید سازمان تشکیلات فرهنگی و آموزش و پرورش را هدفهای عمده برنامه اصلاحات خود اعلام کرده بود . دکتر امینی در این نطق ضمن مروری بر تجربه های ایران در قرون ۱۹ و ۲۰ ( تاریخ ۱۵۰ ساله ) ثابت کرد که بدون انقلاب ( دگرگونی زیر و رو کننده ساختار ) هیچ اصلاحاتی در ایران شدنی نیست .

وی برای تسهیل اجرای برنامه های خود که مورد حمایت مفسران مطبوعات اروپای غربی و آمریکا قرار گرفته بود دوره بیستم تقنینیه را منحل کرده بود و گروهی از سیاستمداران را که به زمزمه مخالفت پرداخته بودند از جمله فتح الله فرود و ابوالحسن ابتهاج به اتهامات اداری مربوط به کارهای گذشته شان بازداشت کرده بود و از شورای دانشگاه تهران خواسته بود که به دانشجویان اخطار کند که دانشگاه جای درس خواندن است ، نه تظاهرات سیاسی به تحریک این و آن .