سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

مادر در زبان ملل دیگر


مادر در زبان ملل دیگر

یك اعتقاد قدیمی بر آنست كه بهشت زیر پای مادران است. در اینجا كلمه مادر را در زبانهای مختلف برای شما آورده ایم.
▪ فرانسوی Mere
▪ آلمانی Mutter
▪ هندی Maji
▪ اردو Ammee
▪ انگلیسی Mother، Mom، Mummy
▪ ایتالیایی …

یك اعتقاد قدیمی بر آنست كه بهشت زیر پای مادران است. در اینجا كلمه مادر را در زبانهای مختلف برای شما آورده ایم.

فرانسوی Mere

آلمانی Mutter

هندی Maji

اردو Ammee

انگلیسی Mother، Mom، Mummy

ایتالیایی Madre

آلبانی M m

بلاروس Matka

صربستان Majka

چك Abatyse

استونی Ema

هلندی Moeder

یونانی Mana

هاوایی Makuahine

مجاری Anya, Fu

اندونزی Induk

فارسی مامان، مادر