پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

بلندترین سبیل دنیا


محمد رشید از تركیه به عنوان مردی كه بلندترین سبیل دنیا را دارد . شناخته شد محمد رشید اهل تركیه هم اینك در بیروت به سر می برد و قصد دارد مسافرت دور دنیای خود را كه بتازگی آغاز كرده …

محمد رشید از تركیه به عنوان مردی كه بلندترین سبیل دنیا را دارد . شناخته شد محمد رشید اهل تركیه هم اینك در بیروت به سر می برد و قصد دارد مسافرت دور دنیای خود را كه بتازگی آغاز كرده است . به اتمام برساند رشید به مدت ۱۰ سال سبیل خود را نتراشیده و هم اینك سبیل او به میزان بسیار قابل توجهی شده است .او از هر كسی كه بخواهد ، از سسبیل او عكس بگیرد ، شكایت می كند .

هم اینك هزینه سفر خود را نیز از همین راه كسب كرده است .

او یك عكاس را كه می خواست با سماجت از سبیلش عكس بیندازد . به پرداخت ۵ میلیون دلار جریمه وادار كرد .

به نوشته سایت خبری آناتوا ، نام محمد رشید اهل تركیه بتازگی در كتاب ركوردها به عنوان دارنده بلندترین سبیل دنیا ثبت شده است .

گفته می شود كه طول سبیل او ۵ فوت و ۳ اینچ است .