سه شنبه, ۲۸ فروردین, ۱۴۰۳ / 16 April, 2024
مجله ویستا

وزنه برداری ایران در بازی های آسیایی


وزنه برداری ایران در بازی های آسیایی

وزنه برداران ایران پس از حضور در بازیهای المپیک ۱۹۴۸ و چند دوره رقابتهای جهانی با قدرت وتجربه بسیار بالا در نخستین دوره بازیهای آسیایی حضور یافتند حاصل نخستین حضور تیم وزنه برداری ایران در این بازیها ۶ مدال طلا و ۳ مدال نقره و کسب مقام قهرمانی بود

وزنه برداران ایران پس از حضور در بازیهای المپیک ۱۹۴۸ و چند دوره رقابتهای جهانی با قدرت وتجربه بسیار بالا در نخستین دوره بازیهای آسیایی حضور یافتند. حاصل نخستین حضور تیم وزنه برداری ایران در این بازیها ۶ مدال طلا و ۳ مدال نقره و کسب مقام قهرمانی بود.

الف) کارنامه وزنه برداران ایران دربازیهای آسیایی ۱۹۵۱

● خروس وزن:

▪ محمود نامجو با مجموع ۵/۳۱۷ کیلوگرم (مدال طلا)

▪ علی میرزایی بامجموع ۵/۲۹۷ کیلوگرم (مدال نقره)

● پروزن:

▪ جعفر سلماسی با مجموع ۳۰۵ کیلوگرم (مدال طلا)

● سبک وزن:

▪ حسن فردوس بامجموع ۳۱۵ کیلوگرم (مدال طلا)

● میان وزن:

▪ فیروز پژهان با مجموع ۵/۳۴۷ کیلوگرم (مدال طلا)

▪ جلال منصوری با مجموع ۵/۳۴۲ کیلوگرم (مدال نقره)

● نیم سنگین :

▪ محمد حسن رهنوردی با مجموع ۳۸۵ کیلوگرم (مدال طلا)

● میان سنگین:

▪ سید رسول رئیسی با مجموع ۵/۳۸۷ کیلوگرم (مدال طلا)

● سنگین وزن:

▪ هوشنگ اردوبادی با مجموع ۳۲۵ کیلوگرم (مدال نقره)

پس از غیبت ایران در بازیهای آسیایی ۱۹۵۴ مانیل، ورزشکاران ایران در بازیهای آسیایی ۱۹۵۸ توکیو حضور یافتند. تیم وزنه برداری ایران هم دراین دوره حضور پر قدرتی داشت و با کسب سه مدال طلا، ۴ نقره و یک برنز یک بار دیگر به مقام قهرمانی این بازیها دست یافت.

ب) کارنامه وزنه برداران ایران در بازیهای آسیایی ۱۹۵۸

● مگس وزن :

▪ اسماعیل علم خواه با مجموع ۵/۲۷۷ کیلوگرم (مدال نقره)

● خروس وزن :

▪ محمود نامجو با مجموع ۳۱۵ کیلوگرم (مدال نقره) - نامجو در این سال ۴۲ ساله بود.

● پر وزن :

▪ علی صفا سنبلی با مجموع ۵/۳۴۲ کیلوگرم (مدال نقره)

● سبک وزن :

▪ هنریک تمرز با مجموع ۳۷۰ کیلوگرم (مدال برنز)

● میان وزن :

▪ ابراهیم پیروی با مجموع ۳۸۰ کیلوگرم (مدال نقره)

● نیم سنگین:

▪ جلال منصوری با مجموع ۴۰۰ کیلوگرم (مدال طلا)

● میان سنگین :

▪ محمد حسن رهنوردی با مجموع ۵/۴۳۲ کیلوگرم (مدال طلا)

● سنگین وزن :

▪ فیروز پژهان با مجموع ۴۶۰ کیلوگرم (مدال طلا)

ورزش ایران در چهارمین دوره بازیهای آسیایی که در جاکارتا اندونزی به سال ۱۹۶۲ برگزار شد حضور نیافت. وزنه برداران ایران برای سومین بار در سال ۱۹۶۶ در بازیهای آسیایی بانکوک حضور یافتند و با کسب ۳ مدال طلا و ۴ مدال برنز برای سومین بار قهرمان آسیا شدند.

ج) کارنامه وزنه برداران ایران در بازیهای آسیایی ۱۹۶۶

● مگس وزن :

▪ محمد رضا ناصحی با مجموع ۲۹۵ کیلوگرم (مدال برنز)

● خروس وزن :

▪ محمد نصیری با مجموع ۵/۳۵۲ کیلوگرم (مدال طلا)

● سبک وزن :

▪ پرویز جلایر با مجموع ۵/۴۰۲ کیلوگرم (مدال طلا)

● میان وزن :

▪ محمد عامی تهرانی با مجموع ۵/۴۰۷ کیلوگرم (مدال برنز)

● میان سنگین :

▪ اسماعیل درودیان با مجموع ۴۱۵ کیلوگرم (مدال برنز)

● سنگین وزن :

▪ منوچهر برومند با مجموع ۴۹۰ کیلوگرم (مدال طلا)

در بازیهای آسیایی ۱۹۷۰ بانکوک تیم وزنه برداری ایران به شش مدال دست یافت. (۲ طلا، یک نقره و ۳ برنز)

د) مدال آوران ایران در بازیهای آسیایی ۱۹۷۰

● ۵۲ کیلوگرم:

▪ محمد رضا ناصحی با مجموع ۵/۳۰۲ کیلوگرم (مدال برنز)

● ۵۶ کیلوگرم:

▪ محمد نصیری با مجموع ۳۶۵ کیلوگرم (مدال طلا)

● ۶۷/۵ کیلوگرم:

▪ نصرالله دهنوی با مجموع ۴۲۵ کیلوگرم (مدال طلا)

● ۷۵ کیلوگرم:

▪ دانیل گیورگیز با مجموع ۴۳۰ کیلوگرم (مدال نقره)

● ۹۰ کیلوگرم:

▪ ابراهیم پوردژم با مجموع ۴۲۵ کیلوگرم (مدال برنز)

● ۹۰+ کیلوگرم:

▪ هوشنگ کارگرنژاد با مجموع ۵/۴۱۲ کیلوگرم (مدال برنز)

در بازیهای آسیایی ۱۹۷۴ که به میزبانی تهران برگزار شد، تیم وزنه برداری ایران به ۸ مدال (۴ طلا، ۳ نقره و یک برنز) دست یافت. دراین دوره مسابقات در دو حرکت یک ضرب و دو ضرب انجام شد.

ه) مدال آوران ایران در بازیهای آسیایی ۱۹۷۴

● ۵۲ کیلوگرم:

▪ محمد نصیری با مجموع ۵/۲۳۲ کیلوگرم (مدال طلا)

● ۶۷ کیلوگرم:

▪ نصرالله دهنوی با مجموع ۲۹۰ کیلوگرم (مدال نقره)

● ۷۵ کیلوگرم:

▪ مهدی عطار اشرفی با مجموع ۲۸۰ کیلوگرم (مدال برنز)

● ۸۲/۵ کیلوگرم:

▪ ابراهیم پوردژم با مجموع ۳۰۵ کیلوگرم (مدال نقره)

● ۹۰ کیلوگرم:

▪ علی والی با مجموع ۵/۳۱۲ کیلوگرم (مدال طلا)

● ۱۱۰ کیلوگرم:

▪ هوشنگ کارگر نژاد با مجموع ۳۲۵ کیلوگرم (مدال طلا)

● ۱۱۰+کیلوگرم:

▪ اکبر شکر اللهی با مجموع ۵/۳۱۷ کیلوگرم (مدال طلا)

▪ حافظ حسنی با مجموع ۵/۳۰۷ کیلوگرم (مدال نقره)

ایران در بازیهای آسیایی ۱۹۷۸ بانکوک حضور نیافت. چهار سال بعد تیم وزنه برداری ایران در بازیهای آسیایی ۱۹۸۲ دهلی نو دچار نزول فاحشی شد و تنها به یک مدال طلا و دو نقره دست یافت.

و) مدال آوران ایران در بازیهای آسیایی ۱۹۸۲

● ۷۵ کیلوگرم:

▪ علی پاکیزه جمع با مجموع ۳۳۵ کیلوگرم (مدال طلا)

● ۹۰ کیلوگرم:

▪ مهران اسلام پور با مجموع ۳۴۰کیلوگرم (مدال نقره)

● ۱۱۰+ کیلوگرم:

▪ علی وادی با مجموع ۳۵۰ کیلوگرم (مدال نقره)

نا کامی های وزنه برداری ایران به آنجا رسید که در بازیهای آسیایی ۱۹۸۶ بی مدال ماند ودر بازیهای آسیایی ۱۹۹۰ پکن تنها با یک وزنه بردار به نام فریدون بسطامی شرکت کرد که در دسته ۵/۸۲ کیلوگرم به مقام چهارم رسید. بازیهای آسیایی ۱۹۹۴ هم وضع بدتر شد وتیم وزنه برداری یازده نفره ایران بدون دریافت حتی یک مدال به خانه بازگشت. ولی در بازیهای آسیایی ۱۹۹۸ تیم ایران موفق شد به ۵ مدال (یک طلا، ۲ نقره و ۲ برنز) دست یابد.

ن) مدال آوران ایران در بازیهای آسیایی ۱۹۹۸

● ۵۶ کیلوگرم:

▪ مهدی پانزوان (مدال برنز)

● ۷۷ کیلوگرم:

▪ محمد حسین برخواه (مدال نقره)

● ۸۵ کیلوگرم:

▪ شاهین نصیری نیا (مدال طلا)

● ۹۴ کیلوگرم:

▪ کوروش باقری (مدال نقره)

● ۱۰۵+ کیلوگرم:

▪ حسین رضازاده (مدال نقره)

در بازیهای آسیایی ۲۰۰۲ بوسان در حالیکه در تیم ایران یک قهرمان جهان و دو دارنده مدال طلای المپیک ۲۰۰۰ سیدنی حضور داشتند، تیم وزنه برداری ایران صاحب ۷ مدال شد که تنها یکی از آنها طلا بود.

ی) مدال آوران ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۰۲

● ۶۹ کیلوگرم:

▪ سید مهدی پانزوان با مجموع ۳۲۵ کیلوگرم (مدال برنز)

● ۷۷ کیلوگرم:

▪ محمد حسین برخواه با مجموع ۵/۳۶۲ کیلوگرم (مدال نقره)

▪ محمد علی فلاحتی نژاد با مجموع ۳۵۰ کیلوگرم (مدال برنز)

● ۸۵ کیلوگرم:

▪ شاهین نصیری نیا حذف شد.

▪ هادی پانزوان با مجموع ۵/۳۶۷ کیلوگرم (مدال نقره)

● ۹۴ کیلوگرم:

▪ کوروش باقری با مجموع ۳۸۵ کیلوگرم (مدال نقره)

● ۱۰۵ کیلوگرم:

▪ حسین توکلی با مجموع ۴۰۰ کیلوگرم (مدال برنز)

● ۱۰۵+ کیلوگرم:

▪ حسین رضازاده با مجموع ۴۴۰ کیلوگرم (مدال طلا)

مدال آور ایران از بازیهای آسیایی ۲۰۰۶

● ۱۰۵+ کیلوگرم:

▪ حسین رضازاده با مجموع ۴۳۰ کیلوگرم (مدال طلا)همچنین مشاهده کنید