شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

۲۹ بهمن ـ برخی دیگر از رویدادهای ۱۸ فوریه


۲۹ بهمن ـ برخی دیگر از رویدادهای ۱۸ فوریه

● ۱۵۶۸: امپراتوری مقدس كه تحت رهبری فائقه پاپ بود آمادگی خود را برای پرداخت پول به امپراتور عثمانی و خریدن صلح اعلام كرد . قرارداد مربوط برای مدت هشت سال امضاء شد.
● ۱۶۷۳: مولیر …

۱۵۶۸:

امپراتوری مقدس كه تحت رهبری فائقه پاپ بود آمادگی خود را برای پرداخت پول به امپراتور عثمانی و خریدن صلح اعلام كرد . قرارداد مربوط برای مدت هشت سال امضاء شد.

۱۶۷۳:

مولیر نمایشنامه نویس شهیر فرانسه در ۵۱ سالگی در گذشت.

۱۸۳۴:

« انسان » نخستین نشریه چپگرا ی آمریكا ست كه از این روز در نیویورك انتشار یافت.

۱۹۱۵:

آلمان با واحدهای زیر دریایی خود محاصره انگلستان را آغاز كرد.

۱۹۳۲:

دولت ژاپن « منچوری » را منطقه ای جدا از چین اعلام داشت.

۱۹۴۲:

نیروهای ژاپنی جزیره بالی در اندونزی را از دست هلندی ها خارج كردند.

۱۹۵۴:

نشست بین المللی كارشناسان سرودهای ملی در وین سرود « ای ایران » را از نظر محتوا و آهنگ، بسیار میهنی و مهیج اعلام داشت.