دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

تعبیر خواب مکیدن	تعبیر خواب مکیدن | وب

با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


تعبیر خواب مکیدن

تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رؤیا مکیدن را به معنای گرسنگی عاطفی می‌داند. ابراز نیازها، وابستگی‌ها و احساسات دوران کودکی معمولاً به صورت رویاهایی با مکیدن شیر خود را نشان می‌دهد. اگر در خواب چیزی از شما مکیده می‌شد و این در ارتباط با رابطه مادر و فرزندی نبود احساس فقدان انرژی است به این صورت که فرد خود را ناتوان احساس کرده و انرژی درون خود را از دست داده شده تصور می‌کند. احساس اینکه شخص دیگری مثل زالو، انگل شماست به تعبیری نمادی از مکیده شدن توسط دیگران است. این موضوع می‌تواند درباره بخشی از وجود خود شما هم صدق کند.
اما تعبیرگران اسلامی در رابطه با خواب‌هایی مربوط به مکیدن یا مکیده شدن چه می‌گویند؟

تعبیر خواب مکیدن به روایت معبرین اسلامی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند پستان مرد دیگری را می‌مکد، بیمار می‌شود و اگر زنش حامله باشد صاحب فرزندی پسر می‌شود، ‌‌‌‌‌یا اگر زنی در خواب ببیند پستان را می‌مکد، در کارهای دنیا به مشکل برخورده و از انجامشان ناتوان می‌گردد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند از هر دو پستان خودش شیر می‌خورد، تعبیرش این است که دچار غم و ناراحتی و ملامت و سرزنش می‌شود.

تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که از پستان خودش شیر می‌خورد، در کسب و کار خودش دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شود.

منابع:
کتاب فرهنگ تفسیر رؤیا
تعبیرستان