یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

سید عبدالوهاب سعیدی کازرونی


جنسیت: مرد
نام پدر: سیدحسن
تخلص: سعیدی
تولد و وفات: (۱۲۴۶ -۱۳۲۴) شمسی
محل تولد: ایران - فارس - کازرون
شهرت علمی و فرهنگی: ادیب و شاعر
علوم ادبی و فارسی را آموخت و در قصیده و غزل …

جنسیت: مرد
نام پدر: سیدحسن
تخلص: سعیدی
تولد و وفات: (۱۲۴۶ -۱۳۲۴) شمسی
محل تولد: ایران - فارس - کازرون
شهرت علمی و فرهنگی: ادیب و شاعر
علوم ادبی و فارسی را آموخت و در قصیده و غزل مهارت داشت و بیشتر علاقه به سرودن هزل داشت. و مدتی در بوشهر زیست. از آثار وی: "هادی‌السبیل"؛ "دیوان" شعر.