پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

سه‌‌ شعر ‌کوتاه


سه‌‌ شعر ‌کوتاه
۱)
گل‌ها نسل به نسل
زیبایی‌ات را ادامه می‌دهند
و من هنوز از پله‌های شک بالا می‌روم
پنجره‌ها را می‌بندم
و تمام شیشه‌هایی را که نام تو را گریه می‌کنند
پاک می‌کنم
۲)
سال‌هاست نگاهم
بر پله‌های این زیرزمین عنکبوتی
تار شده است
و گلویم
در حسرت بغضی نیامده می‌سوزد
دیگر کسی نمی‌گیرد
سراغ کوزه‌ای را که
لب‌هایش خشکید
۳)
آن قدر نیمه خالیم را دیدی
که نیم دیگرم
هوس خالی شدن کرد

الهام حاج‌هاشمی
منبع : روزنامه جام‌جم